Zápis do prvního ročníku

Důležité informace.

Zápis do prvního ročníku - Aktuální informace k zápisu žáků do 1. ročníku na školní rok 2021/2022

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

Aktuální informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce
Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů:
         Škola organizuje zápis bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Vyplněnou žádost k přijetí či odkladu  je možno podat bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole. Žádost zákonní zástupci mohou doručit následujícími způsoby:

Odklad školní docházky
Jestliže zákonný zástupce bude žádat o odklad školní docházky, vypíše formulář Žádost o odklad a tuto žádost doručí výše uvedeným způsobem do školy. Žádost musí mít dvě přílohy, které odklad doporučují. Jedna příloha je vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a druhá příloha je vyjádření dětského lékaře nebo klinického psychologa. Bez těchto příloh nemůže ředitelka školy vydat rozhodnutí o odkladu školní docházky.
        Časové rozmezí pro doručení je dle zákona od 1. 4. 2021 do 30. 4. 2021.
         Rozhodnutí o přijetí či odkladu rozešleme v nejbližší době po ukončení zápisu.
     Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá,
     uspořádáme dne 22. 6. 2021 společné setkání přijatých dětí a jejich rodičů.

                                                      Mgr. Jana Kopejtková
                                                           ředitelka školy
Kontakt:
zs.ledce@gmail.com
Datová schránka: 29bmn3v
ZŠ Ledce 15, 330 14
www.zsledce.cz

 

 

Důležité dokumenty ke stažení

 

Informace k organizaci zápisu k povinné školní docházce

Žádost o přijetí

Žádost o odklad

 

 

 Mapa

Kontakt

Základní škola LEDCE
Okres Plzeň-sever
Ledce 15, 330 14 Ledce
Tel: +420 377 958 267
Email: zs.ledce@gmail.com
WWWW: www.zsledce.cz

Obec Ledce

http://www.ledceps.cz/