Zřizovatelem ZŠ Ledce je Obecní úřad Ledce.

Jsme příspěvkovou organizací, která vznikla 1. 1. 2003.

ZŠ Ledce je školou malotřídní, určená je žákům 1. - 5. ročníku.

Základní škola je umístěna v klidné části Ledec, v sousedství kostela sv. Jakuba a bývalé fary (dnes terapeutické středisko Ledovec). Škola má dlouhou historii. V 17. století byla jedinou českou školou v širokém okolí.
V roce 2022 to bude již 200 let od doby, kdy byla škola znovu postavena po velkém požáru. Výstavbu nové školy tehdy financoval František Josef, hrabě z Vrtby.
Dnes školu spádově navštěvují děti z Ledec, Žilova, Stýskal a Tatiné, v poslední době však také z Příšova, Nevřeně a Nekmíře. S počtem žáků, který se pohybuje kolem 60, se řadí mezi školy rodinného typu, kde je samozřejmostí individuální přístup.
Ve škole fungují 2 oddělení školní družiny. V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat různé kroužky.

 

Informace školní jídelny

Z důvodu rostoucích cen potravin bude od 1.9.2021 navýšena cena stravného.
Strávníci 7-10 let                                             na 30,- Kč
Strávníci 11-ti letí                                            na 31,- Kč
Režijní náklady prozatím zůstávají stejné.
Upozornění školní jídelny

Organizace 1. školního týdne ve šk. roce 2023/24

Výuka v 1. ročníku

Po 4. 9. :      7.25 – 8.10 hod., následně informační schůzka pro rodiče.
Út 5. 9. :      7.25 – 9.05 hod.
St 6. 9.  :      7. 25 – 10.10 hod.
Od čt. 7. 9. výuka dle rozvrhu.

Ve dnech 4. – 6. 9. bude po skončení vyučování pro děti zajištěn dopolední dozor v družině.

Výuka ve 2. - 5. ročníku
Po 4. 9. :      7.25 – 8.30 hod.
Út 5. 9. :      7.25 – 11.05 hod.
Od st 6. 9. výuka dle rozvrhu.

 

 

Základní škola LEDCE

Naš škola v rychlém fotografickém přehledu.

Více foto zde

Aktuálně

 

29. 9. 2023 - ředitelské volno

17. 10. 2023 - třídní schůzky od 16. 00 hod.


Od 9. 11. do 18. 1. bude každý čtvrtek probíhat v 1.-5. ročníku plavecký kurz od 8.30 do 10.00 hodin v bazénu v Plzni-Lochotíně.


Mapa

Kontakt

Základní škola LEDCE
Okres Plzeň-sever
Ledce 15, 330 14 Ledce
Tel: +420 777 799 884
Email: zs.ledce@gmail.com
WWWW: www.zsledce.cz

Obec Ledce

http://www.ledceps.cz/