Informace pro rodiče

Důležité informace.

Pro rodiče

 

Seznam školních pomůcek pro 1. ročník

Podepsané přezůvky, cvičební úbor (tepláky, tričko, sportovní obuv s bílou podrážkou (nebo určenou do tělocvičen)
Desky na písmenka, desky na číslice, penál, ořezávátko, 2 měkké tužky, gumu, pero
Papíry do kopírky
Čtvrtky A4 - 30ks
Náčrtník A4 (žluté papíry) - 2x
lepidlo, pastelky, štětec kulatý č.8, plochý štětec, kelímek na vodu, hadřík, zástěru nebo košilku, podložku na modelování (tvrdá), podložka (igelit na stůl)

 

Seznam školních pomůcek pro žáky 2.a 3.ročníku

pero,tužka č.2, č.3, guma, nůžky, lepidlo, pravítko 30cm
pastelky, voskovky, temperové barvy, vodové barvy, suché pastely, tuš, pero s násadkou
štětec plochý č.12, štětec kulatý č. 6, č.9
hadřík, igelit na lavici, kelímek na vodu, pracovní oděv
náčrtník - 2ks, skicák (čtvrtky) - 2ks, bílé čtvrtky A3 – 20ks
barevné papíry -2ks
notový sešit
zápisníček
sešit na geometrii M 420 B -  1ks, sešit na matematiku – M 513 – 4ks
podepsané přezůvky
sáček na cvičební úbor, cvič. úbor – tepláková souprava , tričko, sportovní obuv do tělocvičny – vše podepsané

 

Seznam školních pomůcek pro žáky 4.a 5. ročníku

pero,tužka č.2, č.3, guma, nůžky, lepidlo
pravítko 30cm, trojúhelník s ryskou, kružítko s tuhou č.3
pastelky, voskovky, temperové barvy, vodové barvy, suché pastely, tuš, pero s násadkou
štětec plochý č.12, štětec kulatý č. 6, č.9
hadřík, igelit na lavici, kelímek na vodu, pracovní oděv
náčrtník - 2ks, skicák-2ks, bílé čtvrtky A3 – 20ks
barevné papíry -3ks
notový sešit
zápisníček
sešit na geometrii M 420 B -  1ks, sešit na matematiku – M 524 – 4ks, sešit na jazyky – deník 523 – 6ks
podepsané přezůvky
sáček na cvičební úbor, cvič. úbor – tepláková souprava , tričko, sportovní obuv do tělocvičny – vše podepsané

 

Info k vydávání vysvědčení

V případě, že žák není přítomen ve škole v den vydávání vysvědčení, bude vysvědčení uloženo v dokumentaci žáka.

 

Obědy

Obědy přihlašují i odhlašují dítěti rodiče v jídelně MŠ Ledce, tel. 377 958 253

 

Desatero zdravého přístupu k dítěti
1. Mé dítě nemusí být dokonalé.
2. Nechraňme zbytečně dítě, vždy může provést něco, co nečekáme.
3. Rodiče jsou zodpovědní za své dítě, škola může podpořit, poradit, ale Vaše problémy nevyřeší.
4. Pokud máme Vaše dítě učit, potřebujeme, abyste s námi spolupracovali.
5. Dítě musí mít pravidelný denní režim, především přípravu do školy.
6. S problémovým dítětem méně a častěji znamená více.
7. Pokud má dítě oslabení, neulevujme mu, dělejme s ním více, aby se v životě uplatnilo.
8. Chovejme se důsledně, oba rodiče souhlasně, když něco řekneme, tak to tak bude.
9. Škola nesmí být hlavním kritériem pro hodnocení dítěte.
10. Učitel není zodpovědný za známku Vašeho dítěte, zodpovědné je Vaše dítě.

 

Vši
Zpracováno podle pokynů MŠMT, které spolupracovalo s Ministerstvem zdravotnictví:

Veš dětská (Pediculuscapitis) je bezkřídlý hmyz, který žije pouze ve vlasech lidí, nejčastěji dětí
ve věku 6 - 15 let. Bodá a saje krev. Délka jejich těla se pohybuje mezi 2 - 3,5 mm. Vši mají 3 páry nohou, jsou opatřené silnými drápy, jimi se pevně přidržují vlasů.
Samička klade vajíčka, zvaná hnidy, která přilepuje pevným tmelem na vlasy,
těsně u pokožky. Vajíčka vší (nazývaná hnidy) jsou ve srovnání s velikostí jejich těla
poměrně veliká, asi 0,8 mm dlouhá. Z hnid se již za 7 dní vylíhnou larvy vší, které začínají ihned bodat a sát krev.
Mezitím vlas trochu povyroste, ale prázdné vaječné obaly zůstávají pevně přilepeny
a s vlasem postupně odrůstají. Jestliže je délka vlasu mezi přilepenou hnidou a pokožkou větší než 1 cm, jsou hnidy s největší pravděpodobností mrtvé, nebo již vylíhlé.
Čerstvě vylíhlé larvy vší jsou světle zbarvené a jen asi 1 mm dlouhé, a proto se snadno přehlédnou. Než dospějí, třikrát se svlékají. Celý jejich vývoj proběhne za 17 - 25 dní,
samičky se dožívají 3 - 5 týdnů a během života naklade každá z nich 50 - 150 vajíček.
Larvy i dospělé vši sají krev nejméně 3krát denně.
Přítomnost vší ve vlasech se odborně nazývá pedikulóza.
V případě výskytu pedikulózy (ale i jiných infekčních onemocnění) ve škole je naprosto nezbytná spolupráce s rodiči (zákonnými zástupci) všech dětí.
Učitelé sami nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili  pedikulózu na další děti, ale mají informovat co nejdříve po zjištění nákazy  jak rodiče daného dítěte, tak rodiče ostatních žáků.
Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoliv školy a jejích pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu vší by měl být neprodleně informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví krajská hygienická stanice.
Podle podmínek školy je možné upravit ve školním řádu takový postup,
podle něhož při zjištění nebo důvodném podezření z infekčního onemocnění
budou neprodleně informováni zákonní zástupci žáka a žák bude do jejich příchodu oddělen
od ostatních žáků (při zajištění všech podmínek ochrany zdraví a bezpečnosti, tj. především dozoru), aby nedošlo k šíření infekce.
Rodiče však nemohou být nuceni k tomu, aby si dítě vyzvedli neprodleně
(rodiče docházející do zaměstnání mohou mít problém se ze zaměstnání uvolnit).
Pokud zákonný zástupce žáka nespolupracuje se školou, může jej ředitel školy vyzvat, aby se osobně zúčastnil projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka (§ 22 odst. 3 písm. b) školského zákona) - této výzvě je zákonný zástupce žáka povinen vyhovět.
V případě žáků, které rodiče posílají opakovaně do kolektivu neodvšivené, může být
o této skutečnosti informován příslušný orgán sociální péče.
Ten totiž může v takovém případě vyvinout na rodiče tlak, například pozastavení výplaty fakultativních dávek, zvýšené kontroly plnění povinností v péči o dítě apod.

 

Jak se lze vší zbavit?
Spolehlivým důkazem zavšivenosti je nález živých vší při vyčesávání
(nejlépe hustým hřebenem „všiváčkem“) nebo při prohlídkách vlasů.
Hnidy se vyskytují nejčastěji na vlasech za ušima.
Jediným možným preventivním opatřením proti vši dětské jsou časté prohlídky
vlasů a v případě nálezu vší neodkladné odvšivení. Veš dětská vzdoruje všem
běžným hygienickým úkonům, jako je běžné česání a mytí vlasů.

K jejich odstranění je nutné používat přípravky k tomu určené.
Nezapomínejme ani na čepice a ložní prádlo.
Někteří rodiče mají dobrou zkušenost s Liquido duo forte - účinkuje do 5 minut
Balení obsahuje šampon na vlasy + sérum, hřebínek a čepici

 Mapa

Kontakt

Základní škola LEDCE
Okres Plzeň-sever
Ledce 15, 330 14 Ledce
Tel: +420 377 958 267
Email: zs.ledce@gmail.com
WWWW: www.zsledce.cz

Obec Ledce

http://www.ledceps.cz/