Uvolňování

Žádost o uvolnění žáka/žákyně v průběhu vyučování

Žádost o uvolnění žáka/žákyně v průběhu vyučování

 

 

Žádám o uvolnění syna/dcery (příjmení a jméno)........................................................

žáka/žákyně .......... třídy z vyučování dne …............ od …............do …............ hodin

z důvodu .........................................................................................................................

Okamžikem odchodu dítěte z prostoru školy přebírám veškerou právní zodpovědnost vyplývající z povinnosti dohledu  nad dítětem.

 

Dne:                                        ................................................

podpis zákonného zástupce   ................................................

 

Žádost ke stažení zde

 

 

 Mapa

Kontakt

Základní škola LEDCE
Okres Plzeň-sever
Ledce 15, 330 14 Ledce
Tel: +420 777 799 884
Email: zs.ledce@gmail.com
WWWW: www.zsledce.cz

Obec Ledce

http://www.ledceps.cz/